www.inforegio.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Sâmbătă, 7 mai 2016, orele 11.00, la Comănești, județul Bacău, a avut loc deschiderea oficială a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, după ce s-au derulat cu succes reabilitarea, modernizarea și dotarea acestuia cu aparatură și tehnică medicală de ultimă generație printr-un proiect cu fonduri de la Uniunea Europeană și din bugetul orașului.

Orașul Comănești  - Unitatea Administrativ Teritorială a realizat un proiect de reabilitare, reamenajare, modernizare și dotare prin Programul Operațional Regional (POR) AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DOMENIUL DE  INTERVENȚIE 3.1. - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Contractul de finanțare s-a derulat între Orașul Comănești și Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional  2007-2013 (AM POR) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru  Programul Operațional Regional 2007-2013 (OI). Valoarea totală a proiectului (fără TVA) este de 21.189.511,22 lei, din care: 12.770.501,13 lei valoarea totală eligibilă a proiectului, 12.515.091,12 lei valoarea finanţării nerambursabile,  255.410,01 lei contribuție  proprie la cheltuieli eligibile, 3.043.223,00 lei TVA eligibil, 5.375.787,09 lei valoarea neeligibilă (cu TVA) suportată din bugetul local. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 luni.

Evenimentul i-a avut ca invitați pe domnul prof. dr. IoanLascăr – Șef Clinică Chirurgie Plastică - Microchirurgie reconstructivă - Spitalul Clinic de Urgență București, domnul academician prof. dr. Dănăilă Leon – Șef secție clinică Neurochirurgie Vasculară – Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, dna Prof. dr. Monica Pop - directorul Spitalului de Urgențe Oftalmologice din București, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, profesori universitari de vârf din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București și mulți alți specialiști de renume din domeniul medical.

Orașul Comănești a realizat un proiect de reabilitare, reamenajare, modernizare și dotare Ambulatoriu.  Acest proiect s-a realizat prin Programul Operațional Regional (POR) AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale,  DOMENIUL DE  INTERVENȚIE 3.1. - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Tipul asistenței financiare: NERAMBURSABILE  01 FEDER

Contractul de finanțare se derulează între Unitatea administrativ-teritorială Orașul Comănești și Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional  2007-2013 (AM POR) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru  Programul Operațional Regional 2007-2013 (OI).

Valoarea totală a proiectului (fără TVA) este de 21.189.511,22 lei, din care:

.  12.770.501,13 lei valoarea totală eligibilă a proiectului

·  12.515.091,12 lei valoarea finanţării nerambursabile

.      255.410,01 lei contribuție proprie la cheltuieli eligibile

·    3.043.223,00 lei TVA eligibil

.    5.375.787,09 lei valoarea neeligibilă (cu TVA) suportată din bugetul local.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 luni.

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.