Orașul Comănești a realizat un proiect de reabilitare, reamenajare, modernizare și dotare Ambulatoriu.  Acest proiect s-a realizat prin Programul Operațional Regional (POR) AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale,  DOMENIUL DE  INTERVENȚIE 3.1. - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Tipul asistenței financiare: NERAMBURSABILE  01 FEDER

Contractul de finanțare se derulează între Unitatea administrativ-teritorială Orașul Comănești și Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional  2007-2013 (AM POR) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru  Programul Operațional Regional 2007-2013 (OI).

Valoarea totală a proiectului (fără TVA) este de 21.189.511,22 lei, din care:

.  12.770.501,13 lei valoarea totală eligibilă a proiectului

·  12.515.091,12 lei valoarea finanţării nerambursabile

.      255.410,01 lei contribuție proprie la cheltuieli eligibile

·    3.043.223,00 lei TVA eligibil

.    5.375.787,09 lei valoarea neeligibilă (cu TVA) suportată din bugetul local.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 luni.

Categorie: