www.inforegio.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Orașul Comănești a realizat un proiect de reabilitare, reamenajare, modernizare și dotare Ambulatoriu.  Acest proiect s-a realizat prin Programul Operațional Regional (POR) AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale,  DOMENIUL DE  INTERVENȚIE 3.1. - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Tipul asistenței financiare: NERAMBURSABILE  01 FEDER

Contractul de finanțare se derulează între Unitatea administrativ-teritorială Orașul Comănești și Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional  2007-2013 (AM POR) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru  Programul Operațional Regional 2007-2013 (OI).

Valoarea totală a proiectului (fără TVA) este de 21.189.511,22 lei, din care:

.  12.770.501,13 lei valoarea totală eligibilă a proiectului

·  12.515.091,12 lei valoarea finanţării nerambursabile

.      255.410,01 lei contribuție proprie la cheltuieli eligibile

·    3.043.223,00 lei TVA eligibil

.    5.375.787,09 lei valoarea neeligibilă (cu TVA) suportată din bugetul local.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 luni.

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.