Potenţialii beneficiari ai proiectului << Reabilitarea, Reamenajarea, Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului oraşenesc „IOAN LASCĂR” din Oraşul Comaneşti, judeţul Bacău >> sunt locuitorii comunităţilor din zona Văii Trotuşului cu peste 75.000 de locuitori din 8 localităţi: Oraşul Comăneşti  cu peste 23.796 locuitori, oraşul Dărmăneşti cu peste 14.222 locuitori, Comuna Dofteana cu peste 10.922 locuitori, Comuna Asău cu peste 7.533 locuitori, Comuna Agăş cu peste 6.703 locuitori, Comuna Brusturoasa cu peste 3.523 locuitori, Comuna Palanca cu peste 3.781 locuitori, Comuna Ghimeş-Făget cu peste 5.315 locuitori (conform Recesământului populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002).

Beneficiari direcţi sunt potenţialele persoane din cele 8 localităţi de pe Valea Trotuşului, ce vor beneficia direct de serviciile medicale ale Ambulatoriului integrat al Spitalului orăşenesc Comăneşti.  Menţionăm că la nivelul anului 2009 Ambulatoriul Integrat al Spitalului orăşenesc are în evidenţă 62.818 pacienţi.

Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt:

  • serviciile publice de asistenţă socială din cele 8 localităţi de pe Valea Trotuşului;
  • cele 8 unităţi adminsitrative de pe Valea Trotuşului, care însumează peste 75.000 de locuitori;
  • viitorii absolvenţi ai şcolilor sanitare şi facultăţilor de medicină din Regiunea Nord-Est şi din alte zone ale ţării;
  • unitatea administrativ teritorială a oraşului Comăneşti;
  • societatea civilă din zona Văii Trotuşului;
  • populaţia judeţului Bacău care va beneficia de standarde ridicate de servicii medicale şi protecţie împotriva bolilor.
Categorie: