Echipa de management a proiectului va realiza informarea şi publicitatea  proiectului pe toată perioada implementării.  

Activitatea se va realiza în trei subactivităţi:

  • Conferinţa de presă de lansare a proiectului – Conferinţa va avea loc la sediul administraţiei locale, unde vor fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor publice de pe Valea Trotuşului, reprezentanţii comunităţilor de pe Valea Trotuşului, ziarişti din judeţ. În cadrul acestei conferinţe vor fi prezentate obiectivele proiectului, activităţile, rezultatele prevăzute în proiect, echipa de implementare şi persoana de contact care va furniza informaţii despre stadiul derulării proiectului.
  • Mediatizarea proiectului – echipa de management se va ocupa de realizarea şi distribuirea materialelor informative ce se realizează pe proiect: 5000 de pliante,  3000 de broşuri cu informaţii despre proiect, 500 de mape de prezentare proiect în timpul celor 6 seminarii. În holurile Ambulatoriului Integrat al spitalului orăşenesc se vor monta sisteme de informare publicitate pe TV  intern, unde vor fi derulate spoturi de informare pe diverse teme medicale, clipuri educative şi de informare. În ziarele locale, regionale şi judeţene se vor da lunar anunţuri cu stadiul derulării proiectului iniţiat, pe toată perioada de implementare. Vor fi realizate tot în scopul mediatizării proiectului: 2 panouri de identitate vizuală,  4 plăci permanente, 500 buc de autocolante, 2 bannere, o pagină web. Toate produsele realizate vor respecta elementele de identitate vizuală conform ghidului solicitantului.
  • Conferinţa de închidere a proiectului – Conferinţa va avea loc la sediul administraţiei locale sau chiar la sediul Ambulatoriului Integrat al Spitalului orăşenesc. Vor fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor publice din oraş precum şi din localităţile vecine, de pe Valea Trotuşului, reprezentanţii comunităţii de pe Valea Trotuşului, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, ziarişti din judeţ. În cadrul acestei conferinţe vor fi prezentate rezultatele şi rezumatul activităţilor proiectului implementat şi se va prezenta sustenabilitatea proiectului.
Categorie: