Obiectivul general al Proiectului << REABILITAREA, REAMENAJAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORAŞENESC „IOAN LASCĂR” DIN ORAŞUL COMANEŞTI, JUDEŢUL BACĂU  >> este modernizarea, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală pentru comunitatea din oraşul Comăneşti şi pentru  cele 7  localităţi de pe Valea Trotuşului, precum şi crearea a 6 noi servicii medicale care vor fi puse la dispoziţia potenţialilor beneficiari de pe Valea Trotuşului (peste 75.000 locuitori), în vederea asigurării unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate, servicii care acoperă nevoi recunoscute.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

 • reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului orăşenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti (lucrări de amenajare ambulatoriu, reparaţii corp centrală termică,  utilităţi exterioare, amenajări exterioare) pentru creşterea calităţii actului medical;
 • înfiinţarea a şase noi servicii medicale necesare populaţiei de peste 75.000 locuitori de pe Valea Trotuşului din 8 localităţi şi dotarea lor;
 • asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al calităţii vieţii populaţiei din judeţul Bacău,  cu adresabilitate directă celor peste 75.000 de locuitori ai Văii Trotuşului din 8 localităţi, la toate etapele ciclului vieţii;
 • îmbunătăţirea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu, precum şi depistarea precoce a bolilor;
 • creşterea capacităţii sistemului de control al bolilor transmisibile pentru dobândirea unei mai bune stări de sănătate;
 • supravegherea bolnavilor cronici/reducerea poverii bolilor netransmisibile pentru transformarea societăţii actuale într-o societate mai sigură şi mai sănătoasă;

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală în cele 8 comunităţi de pe Valea Trotuşului, care însumează peste 75.000 de locuitori, respectiv prin şase noi servicii medicale ( cardiologie, nefrologie, ortopedie, urologie, psihiatrie, gastroenteorologie ) ce vor fi puse la dispoziţia potenţialilor beneficiari care acoperă nevoi recunoscute şi pentru care pacienţii erau redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate şi dotare.

Proiectul << Reabilitarea, Reamenajarea, Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului oraşenesc „IOAN LASCĂR” din Oraşul Comaneşti, judeţul Bacău >> se aliniază prevederilor Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 prin continuarea reformei în sistemul sanitar în scopul creşterii calităţii vieţii şi apropierii de indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate, în acelaşi timp cu scăderea patologiei specifice ţărilor subdezvoltate.

Se va urmări  îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Strategia Naţională de Sanatate Publică (Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 923 din 16 iulie 2004) care îşi propune să stabilească şi să contureze mecanisme şi linii directoare ce au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătăţii publice spre cele adecvate noilor concepţii şi abordări de la nivel internaţional are la bază Viziunea de a obţine, menţine şi promova o bună stare de sănătate fizică, mintală şi socială a populaţiei, precum şi de a asigura un înalt nivel de echitate în accesul la serviciile de sănătate publică, ceea ce şi propiectul nostru << Reabilitarea, Reamenajarea, Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului oraşenesc „IOAN LASCĂR” din Oraşul Comaneşti, judeţul Bacău >>  îşi propune să realizeze, plus crearea de şase noi servicii medicale necesare populaţiei de peste 75.000 locuitori de pe Valea Trotuşului.

Obiectivele Strategiei Naţionale de Sănătate Publică 2007-2013 sunt:

 • Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea calităţii actului medical;
 • Adoptarea principiilor şi politicilor existente în domeniul sănătăţii publice la nivelul Uniunii Europene;
 • Continuarea procesului de reformă a sistemului de sănătate în vederea ameliorării performanţelor acestuia, ca premisă esenţială pentru îmbunătăţirea stării de sănătate;
 • Supravegherea bolilor cronice;
 • Creşterea capacităţii sistemului de control al bolilor transmisibile;
 • Asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al calităţii vieţii populaţiei din România la toate etapele ciclului vieţii;
 • Eficientizarea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu, precum şi depistarea precoce a bolilor; Imbunătăţirea managementului sistemului de sănătate.

Proiectul nostru << Reabilitarea, Reamenajarea, Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului oraşenesc „IOAN LASCĂR” din Oraşul Comăneşti, judeţul Bacău >> se corelează cu prevederile din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Comăneşti 2012 - 2020, venind în întâmpinarea direcţiilor strategice ce au fost revizuite în ianuarie 2014  în şedinţele consultative şi de dezbateri cu Grupurile de lucru din cartierele localităţii. 

Categorie: