Prin implementarea proiectului propus, se estimează o creştere a capacităţii de acordare a serviciilor medicale la Ambulatoriul orăşenesc Comăneşti, dar şi o reducere a timpului necesar pentru diagnosticare şi / sau tratament al potenţialilor pacienţi.

Valoarea adăugată a acestui proiect reiese din efectele multiplicatoare pe termen lung:

 • înfiinţarea celor 6 noi servicii medicale (cardiologie, nefrologie, ortopedie, urologie, psihiatrie, gastroenteorologie) ce vor fi puse la dispoziţia potenţialilor beneficiari care acoperă nevoi recunoscute şi pentru care pacienţii erau redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate şi dotare, dar şi o reducere a timpului necesar pentru diagnosticare şi / sau tratament al potenţialilor pacienţi;
 • Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare şi / sau tratament cu un procent de aproximativ 23 %;
 • Menţinerea la un nivel scăzut a numărului de pacienţi redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate şi dotare; procentul de pacienţi redirecţionaţi la nivelul anului 2009 este de 11 %;
 • Creşterea calităţii serviciilor medicale în Ambulatoriul integrat la Spitalul orăşenesc prin achiziţionarea celor mai bune şi performante echipamente;
 • Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea calităţii actului medical;
 • Contribuie la continuarea procesului de reformă a sistemului de sănătate în ţară, ca premisă esenţială pentru îmbunătăţirea stării de sănătate;
 • Contribuie la reducerea poverii bolilor netransmisibile;
 • Contribuie la creşterea capacităţii sistemului de control al bolilor transmisibile;
 • Contribuie la eficientizarea depistării precoce a bolilor;
 • Vor creşte oportunităţile de angajare pentru absolvenţii de învăţământ  superior medical în localitate şi implicit în Regiunea de Nord - Est;
 • Va creşte gradul de informare al populaţiei şi instituţiilor publice din  Regiunea de Nord-Est cu privire la existenţa fondurilor nerambursabile;
 • Contribuie la adoptarea principiilor şi politicilor existente în domeniul sănătăţii publice la nivelul Uniunii Europene;
 • Contribuie la asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al calităţii vieţii populaţiei din regiunea Văii Trotuşului, la toate etapele ciclului vieţii;
 • Reducerea migraţiei forţei de muncă din domeniul medical din Regiunea de Nord- Est spre alte Regiuni ale tarii  sau în străinătate.
Categorie: